Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Rehov HaShmura
Tzur Hadassah
Israel

+972-54-248-7476

הנהגה

 
profile2.jpg

הרבה סטייסי בלאנק

 

הרבה סטייסי בלאנק היא רבה של קהילת שיר חדש החל מ 2012, ומהווה הנהגה רוחנית ומחנכת. היא גם מבצעת טקסי מעגלי החיים (בר ובת מצווה, זבד הבת וזבד הבן, חתונות, ולוויות) למשפחות ישראליות ולמשפחות מחו"ל.

בעבר, הרבה סטייסי בלאנק היתה המנהיגה הרוחנית של קהילת דרכי נועם למשך ארבע שנים ועבדה בתוכנית הרבנות של היברו יוניון קולג' בירושלים. בדרכה לרבנות, היא שירתה קהילות יהודיות בכל רחבי העולם, בן השאר, שנתיים בפולין כמתנדבת מטעם the Joint Distribution Committee, כתלמידה לרבנות בקליפורניה, דרום אפריקה ואוסטרליה, שני קייצים כמתאמת פעולות של טיולי NFTY  לאירופה וישראל, והנחתה סדרי פסח בבלארוס כשותפה ליסוד שותפות סדרי הפסח של Hebrew Union College’s FSU.

dana.png

ד"ר דנה אברהמי צפתי

דנה אברהמי צפתי היא מדענית באוניברסיטה העברית בירושלים ויו"ר משותף של קהילת שיר חדש. דנה, בעלה דודי ושלושת ילדיהם עברו לצור הדסה לפני ארבע עשרה שנה. בתפקידה כיו"ר משותף, דנה מבקשת לקדם את הפלורליזם בחברה הישראלית ולהביא את ערכי התנועה הרפורמית למודעות של ישראלים רבים יותר.

michal.jpg

מיכל מקוב-פלד

מיכל מקוב-פלד מפקחת על תכנית שליחים "שין-שין" (שנת פער לאחר הלימודים בתיכון) של הסוכנות היהודית. היא ובעלה רואי שימשו שליחים לקהילה היהודית במילווקי לפני שעברו לצור הדסה בשנת 2016 עם שלושת ילדיהם הקטנים. מיכל מקווה להגדיל את חברותנו בקרב משפחות צעירות באמצעות תכנות מעוררת מחשבה.